Psykologisk behandling

Time kan bestilles på mobilnummer 48 29 98 58. Du kan også bruke email: nmikk@online.no. Adressen er Engervannsvn. 39, 1337 Sandvika. Dette er sentralt i Sandvika. Kontoret er i 2. etasje i Randersgården; der Kaffebrenneriet befinner seg.                                              

Jeg kan hjelpe med forskjellige psykiske problemer som f.eks. angst, depresjon, selvusikkerhet, uvaner og reaksjoner på belastninger. Jeg behandler voksne og ungdom. 

Prisen pr time er kr 950 (45 minutter). Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Noen får dekket 10-12 timer via helseforsikring enten privat eller gjennom jobb.

Jeg kan vanligvis ta imot i løpet av en til to uker. 

 

Behandlingen går primært ut på systematisk bruk av følgende metoder:

* Samtale

* Hypnose

* Visualisering

* EMDR

* Mindfulness.

Samtale Her får du respons på det som er plagsomt, samt at det er fokus på tanker og følelser.

Hypnose brukes med tanke på å få frem både ressurser og ubearbeidede opplevelser fra det ubevisste. Det er en tilstand hvor man fortsatt har kontroll og vanligvis husker det som har foregått.

Visualisering er beslektet med hypnose. Gjennom indre forestillingsbilderbilder kan man bearbeide ulike problemer også på en indirekte måte gjennom symboler.

EMDR er forkortelse for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Med denne metoden bearbeides vanskelige opplevelser. EMDR går ut på en tosidig (bilateral) stimulering som kan være øyenbevegelser eller tosidig berøring. Gjennom dette stimuleres venstre og høyre hjernehalvdel, og det settes i gang en terapeutisk prosess.

Mindfulness Dette er en metode til å være oppmerksom på seg selv og å være "tilstede".

Jeg har lang erfaring i bruk av disse metodene og er psykologspesialist. 

Benandlingen skjer i tråd med myndighetenes smittevernregler mht coronaviruset.

Jeg avslutter min praksis ved utgangen av 2021 men det er fortsatt mulig med avgrensede behandlingsopplegg.